A / AN / THE

Clip này Captain Bear hướng dẫn các bạn sử dụng A / AN / THE. Học sinh từ lớp 4 (9 tuổi) trở lên là đã có thể nghe giảng, ghi chú và hiểu bài.
Chúc các bạn học tốt nha.
GROUP – GRAMMAR – UNDERSTANDING AND USING ENGLISH GRAMMAR:
https://www.facebook.com/groups/1491077690913501/?ref=bookmarks
GROUP – TỪ VỰNG 1000 TỪ:
https://drive.google.com/file/d/0BwV-YrHIJZb9OEZFeHg3Q3J0YlU/view

TẠI SAO NHỮNG BẠN MẤT CĂN BẢN NÊN HỌC TOEFLIBT TRƯỚC KHI HỌC IELTS?

CLIP: ĐI DU HỌC, NÊN CHỌN TOEFLIBT HAY IELTS

Continue reading