THỨ NHẤT ‘CHẤT LƯỢNG’, THỨ NHÌ ‘CHẤT LƯỢNG, THỨ BA VẪN PHẢI LÀ ‘CHẤT LƯỢNG’

Lop TOEFLIBT 3 – CAPTAIN BEAR SCHOOL
Www.captainbearschool.com
——————————————————–
Ai thấy 1 lớp của Captain Bear School sao mà đông quá, cũng thắc mắc không biết tại sao Captain Bear , chỉ dạy ở nhà, mà bản lĩnh: được nhiều người biết đến dữ vậy ^.^

Continue reading

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

LỊCH HỌC CÁC LỚP Ở CAPTAIN BEAR SCHOOL – NĂM HỌC 2018 – 2019.
KHAI GIẢNG: 9/5/2018
www.captainbearschool.com
*********************************
* Lớp mới: dành cho học sinh lớp 3 (8 tuổi): TOEFLIBT 7.
* Baby bears lớp TOEFLibt 7 hiện tại sẽ lên lớp TOEFLibt 6.
* Baby bears lớp TOEFLibt 6 hiện tại sẽ lên lớp TOEFLibt 5.
* Baby bears lớp TOEFLibt 5 hiện tại sẽ lên lớp TOEFLibt 4.
* Baby bears lớp TOEFLibt 4 hiện tại sẽ lên lớp TOEFLibt 3.
* Baby bears lớp TOEFLibt 2 hiện tại sẽ nhập vào lớp TOEFLibt 3.
* Baby bears nào muốn rành về ngữ pháp và giải đề thi đại học thì học lớp 12.
* Lớp IELTS : như lịch.
* Lớp WRITING BASIC: như lịch