LỊCH HỌC

Nếu muốn đọc hết những notes Captain Bear viết trước giờ (và sắp xuất bản thành sách ^.^ ) thì có thể download file pdf này ^.^ Enjoy.. 

SACH CAPTAIN BEAR SAP XUAT BAN (update 5.4.2015)

++++++++++++++

ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO KHÁC! CÔ SẼ RẤT KHÓ CHỊU NẾU NHƯ CHƯA ĐỌC KỸ MÀ ĐÃ HỎI! CLICK VÀO DÒNG CHỮ ĐỂ TẢI FILE VỀ 

(ĐỌC NỘI QUY KỸ TRƯỚC NOI QUY CAPTAIN BEAR SCHOOL 2015 – 2016 , RỒI MỚI ĐỌC LỊCH HỌC + ĐỌC LỊCH HỌC KỸ RỒI MỚI ĐĂNG KÝ HỌC)

*********************

LỊCH HỌC THÁNG 5 – 2015

LICH HOC TOEFL 6 + LOP 6 – THANG 5 – 2015

LICH HOC TOEFL 5 + LOP 7 – THANG 5 – 2015

LICH HOC LOP 9 – THANG 5 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP TOEFL 4 + LỚP 10 – THANG 5 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP 11 – THANG 5 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP 12 – THANG 5 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP TOEFL 2 – THANG 5 – 2015 (download kèm với file này HUONG DAN HOC TOEFL2, TOEFL 3)

LICH HOC LOP TOEFL 3 – THANG 5 – 2015 (download kèm với file này HUONG DAN HOC TOEFL2, TOEFL 3)

LICH HOC IELTS – THANG 5 – 2015

******************

LỊCH HỌC THÁNG 4 – 2015

LICH HOC TOEFL 5 + LOP 7 – THANG 4 – 2015

LICH HOC LOP 8 – THANG 4 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP TOEFL 4 – THANG 4 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP 10 – THANG 4 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP 11 – THANG 4 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP 12 – THANG 4 – 2015 (download kèm với file này HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12)

LICH HOC LOP TOEFL 2 – THANG 4 – 2015 (download kèm với file này HUONG DAN HOC TOEFL2, TOEFL 3

LICH HOC LOP TOEFL 3 – THANG 4 – 2015 (download kèm với file này HUONG DAN HOC TOEFL2, TOEFL 3

LICH HOC IELTS – THANG 4 – 2015

CLIPS CẦN XEM TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP ( Hướng dẫn học 4 kỹ năng: xem danh sách các clip bên tay phải)

 

Các bạn có thể vào link này để load về những file nghe cần thiết : http://www.mediafire.com/?ci398xxvx2te3  

 

LICH HOC PHU DAO NGU PHAP: nghỉ đến 8/5 đi học lại

THỨ SÁU
8/5/2015
1. UNDERSTANDING AND USING ENGLISH GRAMMAR :  CHAPTER 1 : LAM BAI TRUOC O NHA (LÀM NHỮNG BÀI TRẮC NGHIỆM, SO SANH VOI DAP AN => VAO LOP, THAC MAC => HOI
Nhớ xem trước + ghi chú vào tập clip PASSIVE này.
https://www.youtube.com/watch?v=6AxNg-uC-fk&index=25&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z2. TOEIC 3, 4: CHUAN BI ACTUAL TEST 7 – TRANG 60, 61 :  (NGHE DIA TRUOC O NHA, LAM, VA CHECK DAP AN => VAO LOP, THAC MAC => HOI)

3. NGU AM, NGU DIEU: LESSON  24 

 

Leave a Reply