LỊCH HỌC

ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO KHÁC! CÔ SẼ RẤT KHÓ CHỊU NẾU NHƯ CHƯA ĐỌC KỸ MÀ ĐÃ HỎI! CLICK VÀO DÒNG CHỮ ĐỂ TẢI FILE VỀ 

(ĐỌC NỘI QUY KỸ TRƯỚC NOI QUY CAPTAIN BEAR SCHOOL 2014 – 2015 , RỒI MỚI ĐỌC LỊCH HỌC)

Các bạn có thể vào link này để load về những file nghe cần thiết : http://www.mediafire.com/?ci398xxvx2te3  

LICH HOC TOEFL 5 + LOP 7 – THANG 9 – 2014

LICH HOC LOP TOEFL 4 – THANG 9 – 2014

LICH HOC LOP TOEFL 3 – THANG 9 – 2014

HUONG DAN HOC TOEFL2, TOEFL 3

LICH HOC LOP TOEFL 2 – THANG 9 – 2014

LICH HOC LOP 12 – THANG 9 – 2014

LICH HOC LOP 11 – THANG 9 – 2014

LICH HOC LOP 10 – THANG 9 – 2014

LICH HOC IELTS – THANG 9 – 2014

LICH HOC LOP 8 – THANG 9 – 2014

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC LỚP T4, T5, 9, 10, 11, 12

LICH HOC PHU DAO NGU PHAP:

THỨ SÁU 19/9/2014
1. UNDERSTANDING AND USING ENGLISH GRAMMAR :  CHAPTER 8 (PRACTICE 7, 8 : LAM BAI TRUOC O NHA, SO SANH VOI DAP AN => VAO LOP, THAC MAC => HOI
2. TOEIC 3, 4: CHUAN BI ACTUAL TEST 12 – TRANG 99 – DAP AN TRANG 167:  (NGHE DIA TRUOC O NHA, LAM, VA CHECK DAP AN => VAO LOP, THAC MAC => HOI)

3. NGU AM, NGU DIEU: LESSON  13