SPEAKING STRATEGIES

Hôm nay Bear xin nói về phần SPEAKING của IELTS.

Thời gian thi SPEAKING tổng cộng là khoảng 13 – 15 phút, được chia làm 3 phần:

Phần I: Introductions and Questions about General Topics (khoảng 4 – 5 phút)

– Phần này khi bắt đầu là đối thoại thông thường. Trước hết, giám khảo sẽ bảo mình đưa cho họ xem chứng minh nhân dân hoặc passport để đối chiếu. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi 1 số câu cơ bản về bản thân thí sinh như họ tên, nơi sinh, gia đình, việc làm, môi trường học tập, nền giáo dục, tình trạng hôn nhân, quê hương, ngày lễ truyền thống..

– Strategies: (1) bình tĩnh, tự tin; (2) không trả lời gọn lỏn ‘yes’ hoặc ‘no’, giám khảo hỏi 1 câu thì ít nhất cũng phải ‘đáp lễ’ khoảng 2 hoặc 3 câu.

Ví dụ:

+ Could you tell me your name?
+ My name is Wang Zhu. People often call me Pearl Wang, because my first name Zhu means ‘pearl’ in English.

Phần II: Talk on a Particular Topic (khoảng 3 đến 4 phút):

– Đầu tiên, mình sẽ được rút 1 thẻ gợi y’, trên đó có ghi đề tài mình phải trình bày. Trước khi nói, mình có 1 phút để chuẩn bị và 2 phút để trình bày.

– Strategies: (1) bình tĩnh, tự tin; (2) vẽ 1 hình như sau (hình tròn ở giữa, 4 cái gạch dài 4 bên (để ghi những ý chính muốn nói); (3) sử dụng khoảng 3 – 5 từ học thuật (trong phần IELTS Vocabulary); (4) sử dụng khoảng 2 – 3 câu thành ngữ/tục ngữ/ đặc ngữ Mỹ (trong phần Idioms). KHÔNG SỬ DỤNG ACADEMIC VOCABULARY VÀ IDIOMS THÌ ĐIỂM CHỈ KHOẢNG 6.0 TRỞ XUỐNG THÔI.

Ví dụ:
– Describe a teacher who has greatly influenced you in your education.
– You should say:
o Where you met your teacher
o What subject he/she taught
o What was special about him/her
And explain why this person influenced you so much.

Nói quá 2 phút cũng không sao, khoảng từ 2 phút đến 2 phút rưỡi mà mình có thể cover hết những phần trọng điểm người ta hỏi (what/ when/ where/ why) là ok. Nếu mình nói lâu quá thì giám khảo có thể ngắt mình bất cứ lúc nào.

Phần III: Discussion (khoảng 3 – 4 phút)
– Phần này giám khảo sẽ hỏi mình vài câu hỏi có liên quan đến nội dung nói trong phần II, hoặc thảo luận về 1 nội dung nào đó.

– Strategies: (1) bình tĩnh, tự tin; (2) cố gắng khai triển y’ của mình, cũng không được trả lời gọn lỏn ‘yes’ hoặc ‘no’. Cho dù không hiểu lắm về 1 vấn đề nào đó cũng nên sử dụng tiếng Anh trình độ cao: tức là lồng vài idioms hoặc từ vựng IELTS vào để trả lời cho giám khảo biết;
Ví dụ: (kinh nghiệm ‘xương máu’ của Bear

+ Who is your favorite football player?

+ That’s a rather difficult question. I am not good at sports. I don’t know why the information about sports always goes in one ear and out the other..

(3) Trong phần III này, nên sử dụng những cấu trúc sau:
IF / WISH /
I AM NOT SURE, BUT
ALTHOUGH / BECAUSE..
INTRODUCING A PERSONAL OPINION:
I think / I don’t think
I believe
In my opinion / In my view
As I see it
INTRODUCING ABOUT MORE IMPERSONAL OPINION:
It seems that..
It appears that..
There seems to be..
They say / people say
TALKING ABOUT PROBABILITY
90 – 100%:
I will certainly / definitely..
It will definitely / certainly..
It’s bound to..
I predict that it will…
70 – 90%:
It’s quite possible (that)
It’s very likely (that)
It will probably…
50%:
It might..
It could..
There’s a 50/50 chance that..
0 – 10%:
It’s very unlikely (that)
There’s very little chance (that)
It’s not likely to..
– Ví dụ:
+ How likely is it that human beings will one day live on other planets?
+ It seems to me that we are bound to one day start human civilization on other planets because we already have been to the moon and sent machines to other planets. Also it is likely that we will need to find new homes for the future generation as, in my opinion, there is very little chance that we will be able to reverse the present population growth.

TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM SPEAKING CỦA BAN GIÁM KHẢO:
1. Fluency
2. Vocabulary
3. Grammar & Structure
4. Pronunciation

=> Phần FLUENCY là quan trọng nhất. Nếu mình nói sai ngữ pháp, từ vựng không phong phú nhưng vẫn diễn đạt được y’ của mình trôi chảy (không ú ớ hoặc ngừng quá lâu).. thì có thể nắm chắc trong tay 5.5 đến 6.0. Nếu mình nói trôi chảy + biết cách chêm vào những từ học thuật + idioms thì điểm sẽ cao hơn.

Hôm nay nói đến đây thôi ha (đọc nhiều bị tẩu hỏa nhập ma .
Chúc mọi người enjoy phần l‎y’ thuyết vui vẻ.
Lần tới Bear sẽ hướng dẫn cách luyện tập cho từng phần.
Nice day !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.