HỌC 1 LỚP CHÍNH + ĐƯỢC MIỄN PHÍ THÊM 1 LỚP

THÔNG BÁO

Để tránh việc các trẻ ở nhà suốt ngày buồn chán hoặc rảnh rỗi sinh nông nỗi (quấy rầy Ba Mẹ/ chơi game/ lướt điện thoại) => Cô cho các trẻ học thêm 1 lớp nữa: MIỄN PHÍ. Tức là chỉ đóng học phí 1 lớp, nhưng được học thêm 1 lớp nữa không phải đóng phí.

Continue reading