CÁC DẠNG ESSAYS – IELTS

Làm sao có thể viết 1 bài essay 250 từ trong vòng 40 phút?

Không tưởng tượng được cấu trúc 1 bài essay như thế nào và phải viết những gì?  

Continue reading

PREORDER – 60 ESSAYS FOR IELTS – CAPTAIN BEAR

https://www.fahasa.com/60-essays-for-ielts-7-0-vol-01-20-essays-tang-kem-chu-ky-tac-gia.html?fbclid=IwAR37Rq5g26kn5flrjRLfMlz2gGh8Q6jHQNR-AtQQ41V18d_ysBKpNd3SmR0

Continue reading

https://www.fahasa.com/60-essays-for-ielts-7-0-vol-01-20-essays-tang-kem-chu-ky-tac-gia.html?fbclid=IwAR37Rq5g26kn5flrjRLfMlz2gGh8Q6jHQNR-AtQQ41V18d_ysBKpNd3SmR0

Continue reading

60 ESSAYS FOR IELTS – CAPTAIN BEAR

😍Công À pa À má nuôi ăn học.
Công Thầy Cô dạy dỗ nên người 😍
LINK MUA SÁCH ĐÂY NHA: https://www.fahasa.com/60-essays-for-ielts-7-0-vol-01-20-essays.html

Continue reading

HỌC 1 LỚP CHÍNH + ĐƯỢC MIỄN PHÍ THÊM 1 LỚP

THÔNG BÁO

Để tránh việc các trẻ ở nhà suốt ngày buồn chán hoặc rảnh rỗi sinh nông nỗi (quấy rầy Ba Mẹ/ chơi game/ lướt điện thoại) => Cô cho các trẻ học thêm 1 lớp nữa: MIỄN PHÍ. Tức là chỉ đóng học phí 1 lớp, nhưng được học thêm 1 lớp nữa không phải đóng phí.

Continue reading