CÁC DẠNG ESSAYS – IELTS

Làm sao có thể viết 1 bài essay 250 từ trong vòng 40 phút?

Không tưởng tượng được cấu trúc 1 bài essay như thế nào và phải viết những gì?  

Continue reading

60 ESSAYS FOR IELTS – CAPTAIN BEAR

😍Công À pa À má nuôi ăn học.
Công Thầy Cô dạy dỗ nên người 😍
PREORDER: https://www.fahasa.com/60-essays-for-ielts-7-0-vol-01-20-essays-tang-kem-chu-ky-tac-gia.html?fbclid=IwAR37Rq5g26kn5flrjRLfMlz2gGh8Q6jHQNR-AtQQ41V18d_ysBKpNd3SmR0

Continue reading

TẠI SAO NHỮNG BẠN MẤT CĂN BẢN NÊN HỌC TOEFLIBT TRƯỚC KHI HỌC IELTS?

CLIP: ĐI DU HỌC, NÊN CHỌN TOEFLIBT HAY IELTS

Continue reading