HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 60 ESSAYS FOR IELTS – HỌC SINH LỚP 9 ĐÃ CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC

PREORDER
Fahasa đang giảm giá. Còn 191k nha.
Sách dạy viết mà có luôn file nghe cho các bạn dễ học. Rồi có phần dịch Anh – Việt , Việt – Anh luôn. Phương pháp tách chữ siêu dễ hiểu nên học sinh lớp 9 đã có thể học được nha.

#60essaysforieltscaptainbear

https://www.fahasa.com/60-essays-for-ielts-7-0-vol-01-20-essays-tang-kem-chu-ky-tac-gia.html?fbclid=IwAR37Rq5g26kn5flrjRLfMlz2gGh8Q6jHQNR-AtQQ41V18d_ysBKpNd3SmR0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.