HỌC BAO LÂU THÌ THI ĐƯỢC IELTS 6.5?

Clip này, Captain Bear trả lời 1 số thắc mắc của các bạn:
1. Học bao lâu thì thi được ‘n’ điểm?
2. Khi nào khai giảng lớp mới?
3. Khóa học kéo dài bao lâu?
4. Em vào học chung với học viên cũ thì có theo kịp không?
5. Em muốn học lớp này, Cô vui lòng alo lại cho em để tư vấn..
6. Gặp riêng để tư vấn?
7. Starters / Movers / Flyers?
8. TOEIC?
9. Địa chỉ Captain Bear School?
10. Cô có mở lớp thứ 7, CN? Cô có dạy kèm riêng / nhóm?

LỚP AV MIỄN PHÍ TẠI THƯ VIỆN TRUNG TÂM

RẢ LỜI THẮC MẮC VỀ LỚP AV MIỄN PHÍ CHO SINH VIÊN TẠI THƯ VIỆN TRUNG TÂM.
NOTE:
https://www.facebook.com/notes/nguyen-ngoc-bich-dung/da%CC%A3y-av-mi%C3%AA%CC%83n-phi%CC%81-cho-sinh-vi%C3%AAn-ca%CC%81c-tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng/10153642604741223/
SÁCH FILE PDF TỪ VỰNG
https://drive.google.com/…/0BwV-YrHIJZb9OEZFeHg3Q3J0YlU/view