HỌC 1 LỚP CHÍNH + ĐƯỢC MIỄN PHÍ THÊM 1 LỚP

THÔNG BÁO

Để tránh việc các trẻ ở nhà suốt ngày buồn chán hoặc rảnh rỗi sinh nông nỗi (quấy rầy Ba Mẹ/ chơi game/ lướt điện thoại) => Cô cho các trẻ học thêm 1 lớp nữa: MIỄN PHÍ. Tức là chỉ đóng học phí 1 lớp, nhưng được học thêm 1 lớp nữa không phải đóng phí.

Nhưng không phải được chọn bất kỳ lớp nào các trẻ thích. Phải đi theo lịch này, vì Cô biết lớp nào phù hợp với trẻ nào.

HS LỚP TOEFL 7: Có thể học thêm lớp TOEFL 6. Chương trình lớp TOEFL 6 sẽ hơi nặng hơn 1 chút so với lớp TOEFL 7, nên các trẻ có thể vào lớp nghe giảng, thấm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bạn nào theo được thì càng tốt. Không theo được thì cũng không cần căng thẳng, chỉ cần nghe giảng đi giảng lại, từ từ sẽ giỏi.

HS LỚP TOEFL 6: Có thể học thêm lớp TOELF 5. Chương trình lớp TOEFL 5 sẽ hơi nặng hơn 1 chút so với lớp TOEFL 6, nên các trẻ có thể vào lớp nghe giảng, thấm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bạn nào theo được thì càng tốt. Không theo được thì cũng không cần căng thẳng. Nghe giảng đi giảng lại, từ từ sẽ giỏi.

HOẶC HS LỚP TOEFL 6 : cũng có thể học thêm lớp TOEFL 7 để ôn lại những bài đã học, và làm thêm bài tập ngữ pháp lớp 6 theo chương trình cải cách của Bộ Giáo Dục .

HS LỚP TOEFL 5: Có thể học thêm lớp IELTS 4. Nhưng chương trình lớp IELTS 4 sẽ RẤT nặng so với lớp TOEFL 5, nên các trẻ nào vào học buổi đầu, thấy ổn, thì hãy học tiếp tục. Nếu không, hãy học thêm lớp TOEFL 6 để ôn lại những bài cũ + làm ngữ pháp lớp 7 theo chương trình cải cách của Bộ Giáo Dục.

HS LỚP IELTS 4: – Những bạn lớp 9: Có thể học thêm lớp LUYỆN THI VÀO LỚP 10 – Những bạn lớp 6,7,8: nên học thêm lớp TOEFL 5: để ôn lại bài phần speaking toeflibt + làm ngữ pháp lớp 8 theo chương trình mới của Bộ Giáo Dục.

HS LỚP IELTS 3: có thể học thêm lớp LUYỆN THI VÀO LÓP 10 hoặc CHUYÊN NGỮ PHÁP CẤP III – LUYỆN THI ĐẠI HỌC hoặc học thêm LỚP IELTS 4 để ôn bài với tốc độ chậm hơn.

HS LỚP IELTS 2: có thể học thêm lớp CHUYÊN NGỮ PHÁP CẤP III – LUYỆN THI ĐẠI HỌC

HS LỚP IELTS 1: có thể học thêm lớp CHUYÊN NGỮ PHÁP CẤP III – LUYỆN THI ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO NÀY CÓ HIỆU LỰC TỪ 7/7/2021 CÁC TRẺ CÓ THỂ VÀO HỌC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI.

Mong là trong dịch chăm chỉ học để sau dịch giỏi là vừa ha.

Ngoan!

CAPTAIN BEAR 7/7/2021

3 comments on “HỌC 1 LỚP CHÍNH + ĐƯỢC MIỄN PHÍ THÊM 1 LỚP

  1. Cô cho hỏi . Bé nhà chị học lớp 9 . Muốn đăng kí học lớp ielts 4 thi đăng kí sao hả cô . Học sinh mới. Bây giờ mua sách không đi được thì làm sao .

    1. Chào chị,
      Gia đình học kỹ bản nội quy và điền vào đơn đăng ký. Rồi chụp hình gởi qua FB NGUYEN NGOC BICH DUNG.
      Nếu chưa mua sách được thì khi Cô giảng, trẻ chép nhanh hoặc chụp màn hình rồi về nhà chép lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.