TRẢ BÀI NGHE.NGẮT.ĐỌC

TRẢ BÀI NGHE. NGẮT. ĐỌC – LỚP TOEFL IBT 3.
Baby bears của Captain Bear: từ nhỏ đến lớn đều rất là ngoan: kỷ luật răm rắp như trong quân đội.. Thương hết chỗ nói.. hi.. <3 <3

PHƯƠNG PHÁP NGHE. NGẮT. ĐỌC: CÁCH HỌC CỦA CON NHÀ NGHÈO HIẾU HỌC. https://www.facebook.com/notes/nguyen-ngoc-bich-dung/nghe-ng%C4%83%CC%81t-%C4%91o%CC%A3c-ca%CC%81ch-ho%CC%A3c-cu%CC%89a-con-nha%CC%80-nghe%CC%80o-hi%C3%AA%CC%81u-ho%CC%A3c-/10151646447096223/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.