XƯNG HÔ

Phụ huynh và những học viên lớn tuổi hơn Captain Bear, nên xưng hô:

  • Cô Dung cho anh/chị/cô/chú/bác hỏi..
  • Chị xin phép Cô Dung cho bé nghỉ hôm nay vì bé không khỏe..

Không nên nói trổng trổng và cũng không nên gọi Captain Bear bằng ’em’. 

SẼ THẤY 1 CAPTAIN BEAR SIÊU CHẢNH

https://www.facebook.com/notes/nguyen-ngoc-bich-dung/s%E1%BA%BD-th%E1%BA%A5y-1-captain-bear-si%C3%AAu-ch%E1%BA%A3nh-/10152344542951223/

 

XUỐNG XE CHO DỄ NÓI CHUYỆN

Posted by Nguyen Ngoc Bich Dung on Monday, August 29, 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.